Тъканна банка България е първата некомерсиална, неправителствена тъканна банка в България
с водеща роля в осигуряването на нуждите от донорски тъкани за трансплантация.
Създадена е от Фондация Трансплант България, благотворителна организация,
за превенция на изгарянията и подпомагане на трансплантациите.

За Тъканна Банка България

Мисията на Тъканна банка България е да помага на своите пациенти като предоставя на хирурзите качествени и безопасни донорски тъкани за трансплантация.

Дейността на Тъканна Банка България се основава на отговорността и уважението към всеки акт на донрство. Ръководена от Фондация Трансплант България, ТББ не е ограничена от търговски условия и мотиви. Тази свобода ни позволява да предоставме донорски тъкани за трансплантация, с приоритет на качеството, безопасността, изследователската дейност и образованието и с грижа за донорите, техните семейства и реципиентите. По този начин донорският жест и надеждата на пациентите са в добри ръце.